• Portaldaki Yenilikler

    Sosyal Etki Analizi Portalı'nda bazı yenilikler yaptık!

  • Portalda ne olsa iyi olur?

    Sosyal etki ölçümlemesi öğrenme ve uygulama süreçlerinde size en faydalı olabileceğini düşündüğünüz (kaynak, yöntem, araç gibi) bilgi ya da deneyim formlarını fikir olarak tasarlayıp blog yazısı olarak paylaşırsanız bu portalın yapım sürecine müthiş katkıda bulunursunuz!

Sosyal Etki Analizi Hakkında

Sosyal etki analizi sosyal fayda üretmeye çalışan tüm kuruluşların ve programlarının yarattıkları sosyal etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecine verilen isimdir.. Günümüzde sosyal etki analizi kavramı filantropik kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının sosyal girişimcilerin ve şirketlerin ilgi alanına girmektedir. Sosyal etki analizi, kuruluşların yapılan işlere daha bütünsel olarak bakmalarını, potansiyellerini ne kadar gerçekleştirdiklerini anlamalarını ve misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar. Etki ölçümlemesiyle ilgilenen organizasyonlar topluma ve çevreye sağladıkları faydanın ikna edici kanıtlarını bularak bağışçılar, yatırımcılar ve fon veren kuruluşlar nezdinde daha güvenilir olur. Uzun vadede sektördeki rekabet de göz önüne alındığında sosyal etki ölçümlemesi bir kuruluşun kaynak bulmasında önemli bir rol sahibidir. Bu nedenle sosyal etki ölçümü yalnız organizasyonların etkilerini kontrol etmesi için değil, finansal açıdan ayakta kalabilmesi için de giderek artan bir önem taşır.

Etkinlikler

Pt Sa Çar Per Cu Ct Pa
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Fon Verenler İçin Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi

KUSIF, "Fon Veren Kurumlar İçin Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi" adlı çalışmasında önemli bir noktaya parmak basıyor: Fon verenler. KUSIF bu projede fon veren kurumlarla fon alan kurumların arasındaki ilişkiyi şu sözlerle açıklıyor: "Sivil alana kaynak sağlayan kurumların sosyal etkileri, destekledikleri kurumların sosyal etkilerinden ayrı düşünülemez. Sosyal etki ölçümü, sivil toplum kuruluşları kadar fon verenlerin de kaynak yönetimini daha iyi ve etkili bir biçimde yapabilmesini sağlar. Fon verenlerin sağladığı maddi kaynak karşılığında yaratılan sosyal faydayı görebilmelerine olanak verir ve fon veren kuruluşlara stratejik rehberlik sunar. Fon verenler, kanıta dayalı sosyal etki ölçümlemesi sayesinde yaratılmasına destek oldukları sosyal faydadan emin olur. Böylece sonraki dönemde geliştirecekleri fon politikalarını veriye dayalı ve daha etkin bir biçimde planlayabilir ve sivil alanı motive etmekte ve yönlendirmekte etkin rol alabilir. Fon veren kurumların verilen fonların yarattığı değişimi anlamak ve dağıtılan kaynağın en verimli şekilde kullanıldığını bilmek istemesi sivil toplum örgütlerini de kendi etkileri üzerine düşünmeye sevk edecektir." Çalışma, iki taraf içinde göz önünde bulundurulması gereken bilgileri içeriyor.

Türkiye’de Kadınlarla Birlikte Çalışan Kurum ve Kuruluşların Sosyal Etki ve Ortak Ölçümleme Pratikleri

KUSIF'in "Türkiye’de Kadınlarla Birlikte Çalışan Kurum ve Kuruluşların Sosyal Etki ve Ortak Ölçümleme Pratikleri" anketini ortaya çıkaran etken, ortak ölçümleme yaklaşımının hedef kitle tarafından ne ölçüde ve nasıl etkin bir şekilde kullanılabilir olacağını anlayabilmek, konuyla ilgili bir yol haritası çıkartmaktı. Bu doğrultuda anketin amacı kadınlar için sosyal fayda yaratmak isteyen kurum ve kuruluşların yürüttükleri çalışma, etkinlik ve faaliyetlerinin sosyal etki ölçümlemesi konusunda ne tür çalışmalar yaptıklarını, ortak ihtiyaçlarını ve muhtemel işbirliklerinin nasıl olabileceğini ortaya çıkarmak üzerine kuruldu. Yapılan anketin metedolojisi ise şu şekilde açıklanıyor: " Anketimiz, kadınlarla çalışan 190 kurum ve kuruluşa e-posta üzerinden iletilmiştir. Bu kurumlar, inisiyatif, devlet kurumu, kadın komisyonu, kadın meclisi, dernek, vakıf vb. farklı yapılardan oluşmaktadır. Öte yandan anket, birçok kadın örgütünün üye olduğu e-posta ağlarında da paylaşılmış, yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Anket 18 Mart 2016 - 8 Nisan 2016 tarihleri arasında açık kalmış, toplam 66 kişi anketi tıklamış, 43 kişi anket sorularına cevap vermiş ancak 33’ü anketi tamamlamıştır. Bu nedenle 33 anketin analizini yapabilmek mümkün olmuştur. Ankete katılan katılımcılar bu analizde anonim tutulmuştur." Anket sosyal etki ve ortak ölçümleme üzerine değerli veriler sunuyor.

Fon Verenler Sosyal Etki Ölçümlemesini Nasıl Destekleyebilir?

New Philanthropy Capital'dan Angela Kaill "Fon Verenler Sosyal Etki Ölçümlemesini Nasıl Destekleyebilir?" adlı sunumunda sosyal etki ölçümlemesinde önemli bir yerde duran fon verenlerin sosyal etki ölçümlemesine yapabileceği katkılar üzerinde duruyor. Etki döngüsünün 5 elementinin anlatılmasıyla başlayan sunum fon sağlayıcılarının bu döngüdeki etkisi ve çeşitli fon tiplerinin açıklanması üzerinde duruyor.(İngilizce)

Link: