Sosyal Etki Analizi Hakkında

Sosyal etki analizi sosyal fayda üretmeye çalışan tüm kuruluşların ve programlarının yarattıkları sosyal etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecine verilen isimdir.. Günümüzde sosyal etki analizi kavramı filantropik kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının sosyal girişimcilerin ve şirketlerin ilgi alanına girmektedir. Sosyal etki analizi, kuruluşların yapılan işlere daha bütünsel olarak bakmalarını, potansiyellerini ne kadar gerçekleştirdiklerini anlamalarını ve misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar. Etki ölçümlemesiyle ilgilenen organizasyonlar topluma ve çevreye sağladıkları faydanın ikna edici kanıtlarını bularak bağışçılar, yatırımcılar ve fon veren kuruluşlar nezdinde daha güvenilir olur. Uzun vadede sektördeki rekabet de göz önüne alındığında sosyal etki ölçümlemesi bir kuruluşun kaynak bulmasında önemli bir rol sahibidir. Bu nedenle sosyal etki ölçümü yalnız organizasyonların etkilerini kontrol etmesi için değil, finansal açıdan ayakta kalabilmesi için de giderek artan bir önem taşır.

Etkinlikler

Pt Sa Çar Per Cu Ct Pa
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Hoşgeldiniz!

Gonca Ongan - 02 June 2016

KUSIF olarak farklı araştırmalarımız ve düzenlediğimiz konferanslar, eğitimler kapsamında siz sosyal etki aktörlerine sorduğumuzda sosyal etki ölçümleme yapabilmek için ihtiyaç duyduğunuz çalışmalar arasında iki noktayı önemle bize ilettiniz: Benzer kuruluşlar ile konuya yönelik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve sosyal etki analizi hakkında Türkçe kaynaklara erişebilmek. Biz de Sosyal Etki Analizi web portalını bu ihtiyaçlara çözüm getirecek şekilde yine sizlere sorarak kurguladık. 

Ortak Ölçümleme: Kadın Alanında Çalışan STK’lar için Ortak Ölçümleme Yaklaşımını Düşünme

"Ortak Ölçümleme: Kadın Alanında Çalışan STK’lar için Ortak Ölçümleme Yaklaşımını Düşünme" adlı yayın uzun bir süreçten sonra ortaya çıkan bir çalışma. Bu yayının kamuoyuna sunulması ise KUSIF'in bir başka araştırmasına dayanıyor. KUSIF tarafından yapılan araştırmada, aynı amaç doğrultusunda çalışan ancak ortak öğrenmenin hem proje sürecinde hem de değerlendirme aşamasında var olmadığı ortaya çıkarıldı. Bunun üzerine KUSIF sahaya inerek birlikte çalışmaya gönüllü olan kadın STK'larıyla birlikte bu öncü çalışmanın altına imzasını attı. Hedef kitlesi kadın olan STK’lardan Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı (KADV), Kadın Merkezi Vakfı (KAMER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-Ç), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Van Kadın Derneği (VAKAD) ve Yeniden Biz temsilcileri eğitim ve odak grup çalışmalarına dahil oldu. Bu çalışma, kolektif etkinin ve ortak ölçümlemenin işlevine dair Türkiye'de yayımlanan ender eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. 

Paylaşımlı Ölçümleme: Toplamın Parçalarından Daha Fazlası

Paylaşımlı ölçümleme, benzer konular üzerine çalışıp aynı amacı güden yardım kuruluşlarını ve sosyal girişimleri kapsar. Bu ortak amaç, işin sonuçları ve etkileri bakımından neyin ölçüleceğinin anlaşılmasıdır. Paylaşımlı ölçümleme, birden çok kurumun etki ölçmek için kullandığı herhangi bir yaklaşım veya araç anlamına gelebilirken; paylaşılan sonuçları, yükümlülükleri, işbirliğini ve verilerin bir havuzda toplanmasını ve karşılaştırılmasını da içerebilir. NPC, “Shared Measurement: Greater Than Sum of its Parts” adlı çalışmasında paylaşımlı ölçümlemenin sırlarını sosyal etki yaratmak isteyen tüm kuruluşlar için ortaya döküyor (İngilizce).