Sosyal Etki Analizi Hakkında

Sosyal etki analizi sosyal fayda üretmeye çalışan tüm kuruluşların ve programlarının yarattıkları sosyal etkinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sürecine verilen isimdir.. Günümüzde sosyal etki analizi kavramı filantropik kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının sosyal girişimcilerin ve şirketlerin ilgi alanına girmektedir. Sosyal etki analizi, kuruluşların yapılan işlere daha bütünsel olarak bakmalarını, potansiyellerini ne kadar gerçekleştirdiklerini anlamalarını ve misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar. Etki ölçümlemesiyle ilgilenen organizasyonlar topluma ve çevreye sağladıkları faydanın ikna edici kanıtlarını bularak bağışçılar, yatırımcılar ve fon veren kuruluşlar nezdinde daha güvenilir olur. Uzun vadede sektördeki rekabet de göz önüne alındığında sosyal etki ölçümlemesi bir kuruluşun kaynak bulmasında önemli bir rol sahibidir. Bu nedenle sosyal etki ölçümü yalnız organizasyonların etkilerini kontrol etmesi için değil, finansal açıdan ayakta kalabilmesi için de giderek artan bir önem taşır.

Etkinlikler

Pt Sa Çar Per Cu Ct Pa
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Etki Ölçümlemesine Dair Yaklaşımlar

Yatırım topluluğunda ortaya çıkan genel bir görüş var: Toplumun amacı çevresel olarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak olmalıdır ki bu, bütün insanlar için sağlıklı ve değerlidir. Bu görüş “yatırım” tanımının temel bir değişime uğradığını gösteriyor. Görüşün merkezinde, çevresel sürdürülebilirliğin ve sosyal etkinin göz önüne alınmamasının kanıtlara dayanan maliyeti ile getireceği faydalar bulunuyor. Sermaye ekonominin ana dayanağı olsa da bu görüşü tanımlayanlar yatırımcıların temel bir rol oynayarak daha mükemmel bir ekonomiyi hayata geçireceğine inanıyorlar. Social Venture Technology Group’un hazırladığı çalışma, yatırımcıları da hesaba katan bir etki ölçümlemesine dair yaklaşımları ele alıyor. (İngilizce)

Sosyal Değişim için Fikirler ve Araçlar

Geniş bir alanı kapsayan “Sosyal Etki” literatürünün büyük bir kısmı etki yatırımı, kolektif etki ve etki değerlendirmesi gibi belli konulara odaklanmış durumda. Bu bölünmeye rağmen hepsi, neyin işe yaradığı, ulaşılması arzulanan etkinin önündeki kritik faktörlerin ve engellerin neler olduğu ile müdahalenin yinelenebilir ve ölçeklenebilir olup olmadığını anlamaya çalışır. Temel amaç, pozitif sürdürülebilir etkiye ulaşmaktır. Ancak genelde eylem gerektiren talepler karşı karşıya kalınır  ve önemli olan yerine, acil olana odaklanılır. Kuşkusuz etki yaratmak için kullanabileceğimiz sihirli bir değnek yok. Bu, uygulayarak ve öğrenerek devam eden bir süreç. Social Change Collectives’in hazırladığı “Ideas & Tools For Social Change Co-creatives” adlı çalışma, sosyal etki yaratma sürecine eleştirel bir gözle bakıyor (İngilizce).

Sosyal Etkinin Ölçülmesi ve Raporlanması İçin İlkeler

Geçmiş yıllarda kurumların -özellikle de yardım dernekleri ve ticari sektörlerin- sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili yaptıklarına dair bilgi sağlamaları, giderek artan bir talep halini almıştı. Sosyal amaç odaklı kurumlar için bu gelişmeler pek çok fırsat yarattığı gibi, yeni baskılarla da karşılaşmalarına neden oldu. Etkili bir raporlama, kurumların kendi hikayelerini daha bütüncül anlatmalarına olanak verirken standartlaşmış prosedürlerin eksikliği raporlamanın karışık ve hatta göz korkutucu gözükmesine yol açabiliyor. Etki ölçümlemesi, bir kurumun faaliyetlerine dair önemli bilgilerin toplanmasını amaçlarken, bunun belli bir zaman diliminde insanların hayatlarına ve çevrelerine nasıl bir bütüncül değişim getirdiğini anlamak için kullanılıyor. Investing for Good CIC tarafından hazırlanan “Guidelines For How To Measure and Report Social Impact” adlı çalışma kurumların artan talepler karşısında sosyal etki rotasını belirlemede büyük önem taşıyor (İngilizce).