konferans sosyal etki

Konferans Sonrası

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu olarak Kasım 2012’de kurulduğumuzdan bu yana eğitim, araştırma ve işbirliği ile sosyal yaratıcılığı teşvik etmek ve sosyal etki yaratmak amacı ile çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda da sosyal etki ölçümleme alanında bilgi ve Türkçe kaynak üretmeye yönelik pek çok çalışma yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansları serisi de bu çalışmalardan birisi.

KUSIF olarak 2. Sosyal Etki Ölçümleme Konferansımızı 3 Haziran günü gerçekleştirdik. Bir yıldır Hollanda Başkonsolosluğunun Desteğiyle yürüttüğümüz Kadın Alanında Çalışan STK’lar İçin Ortak Ölçümleme projesinin çıktılarını da paylaştığımız konferansın ana temasını projeyle paralel olarak Sosyal Fayda İçin Ortak Ölçümleme olarak belirledik. Konferans günü Ortak Ölçümleme projesinin bir parçası olarak hazırladığımız ve Ortak Ölçümleme kavramıyla ilgili Türkçedeki ilk kaynak olan Ortak Ölçümleme: Kadın Alanında Çalışan STK’lar İçin Ortak Ölçümleme Yaklaşımını Düşünmek adlı kılavuz kitabı konferans katılımcılarıyla paylaşma olanağı bulduk.

Konferansımız açılış konuşmalarının ardından ortak ölçümleme yaklaşımını bizlere tanıtan ana konuşmalarla devam etti. Ana konuşmaları ise 3 paralel oturum şeklinde ve birbirini tamamlayan içeriklere sahip 12 oturum izledi. Bu paralel oturumlarda katılımcılarımızı önce sosyal etki bağlamında sivil alanı farklı boyutlarıyla ele almaya davet ettik. Öğleden sonra ise sosyal etki ölçümleme alanında kullanılabilecek yöntem ve teknikler, alanın yetkin isimlerinden deneyim paylaşımları ve sosyal etkinin toplumsal cinsiyet odağında nasıl ele alınabileceğine ilişkin temalarda konuşmalar ve tartışmalarla katılımcılarımızı buluşturduk.

Ayrıca geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Sosyal Etki Ölçümleme konferansında sizlerle paylaştığımız Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalarımız devam etmekte. Bu amaçla bir süredir çalışmalarına devam eden Türkiye Sosyal Etki Çalışma Grubu’nun da bu yıl konferansın hazırlık sürecindeki katkısı oldukça büyük oldu. Hem fikri düzeyde hem de konferans günü pek çok oturumda konuşmacı olarak Sosyal Etki Çalışma Grubundan arkadaşımız yer aldı. KUSIF olarak Türkiye’de sosyal etki ölçümleme alanının oldukça yeni olduğunu ve bu alanda kaynağa ulaşmanın ne kadar zor olduğunun farkındayız. Bu amaçla hem gerçekleştirdiğimiz proje ve konferanslar hem de yayınladığımız kılavuzlarla alana katkı sunmayı ve alanı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz konferansla da sosyal etki ölçümleme konusunda başlattığımız tartışmaları güçlendirirken ortak ölçümleme konusunu sizlerin gündemlerinize dahil etmeyi amaçladık. Konferansta yakaladığımız enerji ve ortaklık duygusunu hazırlamış olduğumuz www.sosyaletkianalizi.com portalına hep birlikte taşımak ve bu platformu birlikte zenginleştirmek konferansın en önemli çıktısı olacaktır.

Katılımınız ve katkılarınız için teşekkürler…