Sosyal Etki Göstergeleri

Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve sosyal değer üretmeye çalışan kuruluşlar sosyal etkilerini çoğu zaman ölçememekte ve sadece faaliyet raporları veya teknik raporlar üretmektedir. Bu raporların çoğu ise projelerde sağlanan hizmetlerin ya da uygulanan faaliyetlerin çıktılarını ortaya koymakla yetinir. Daha düşük oranda gerçekleştirilen izleme değerlendirme çalışmaları ise projelerin mantıksal çerçeveleri ve sonuç/ değişim göstergeleri yeterince iyi oluşturulmadığı için ve donanım eksikliği nedeniyle sonuçların/ değişimlerin ve etkinin ölçülmesi anlamında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu sayfada listede Çocuk, Görme Engelliler ve Gençler alanında çalışan kişi ve kurumların kullanabileceği göstergelere erişmek için menüden seçebilirsiniz. Kadın alanındaki çalışmalar için göstergeler yakında eklenecektir.