Engelliler

Sonuç: Görme engelilerin iş olanakları ve iş arama konusunda güçlendirilmesi Ara sonuç: Görme engellilerin nitelikli iş başvurusu yapabilme becerilerinin arttırılması

Sonuç: Görme engelilerin iş olanakları ve iş arama konusunda güçlendirilmesi Ara sonuç: Görme engellilerin çalışabileceği yeni iş kollarının tespitinin yapılması

Sonuç: Görme engelilerin iş olanakları ve iş arama konusunda güçlendirilmesi Ara sonuç: Görme engellilerin hangi meslekte çalışmak istedikleri konusunda donanım ve farkındalıklarının arttırılması

Sonuç: Görme engelilerin iş olanakları ve iş arama konusunda güçlendirilmesi Ara sonuç: Görme engellilerin kendilerine güvenlerinin artması

Sonuç: Görme engelilerin iş olanakları ve iş arama konusunda güçlendirilmesi Ara sonuç: Görme engellilerin kendilerine güvenlerinin artması

Sonuç: Kurum ve işverenlerin farkındalıklarının arttırılması ve engellilere yönelik yaklaşımların iyileştirilmesi Ara sonuç: Görme engellileri istihdam eden kurum sayısının artması

Sonuç: Kurum ve işverenlerin farkındalıklarının arttırılması ve engellilere yönelik yaklaşımların iyileştirilmesi Ara sonuç: Görme engellileri istihdam eden kurumlarda görme engellilere uygun, engelli dostu düzenleme ve uygulamaların artması

Sonuç: Kurum ve işverenlerin farkındalıklarının arttırılması ve engellilere yönelik yaklaşımların iyileştirilmesi Ara sonuç: İşverenlerin engelli istihdamı konusunda isteklerinin artması

Sonuç: Kurum ve işverenlerin farkındalıklarının arttırılması ve engellilere yönelik yaklaşımların iyileştirilmesi Ara sonuç: İşverenlerin engelliler ile çalışma konusunda sahip olduğu kanuni hak ve yükümlülüklerle (avantajlar ve dezavantajlar) ilgili bilgilerinin artması