Gençler

Gençlere karşı yörede mevcut önyargının azalması

(Sonuç/Değişim) Sanatla uğraşan gençlerin bölgede görünürlüklerinin artması ve (ara sonuç/değişim) gençlerin oluşturduğu sanat gruplarının yöredeki bilinirlik düzeyinin artması

Sonuç: Sanatla uğraşan gençlerin bölgede görünürlüklerinin artması Ara sonuç: Gençlerin oluşturduğu sanat gruplarının yöredeki bilinirlik düzeyinin artması

(Sonuç/Değişim) Gençlerin kendilerini ifade etme kapasitelerinin sanat yoluyla arttırılması ve (Ara sonuç/Değişim) gençlerin ilgili oldukları sanat alanında kapasitelerinin artması

Sonuç: Gençlerin kendilerini ifade etme kapasitelerinin sanat yoluyla arttırılması Ara sonuç: Gençlerin kendi (sanatsal) yeteneklerini daha fazla farketmesi

Sonuç: Gençlerin kendilerini ifade etme kapasitelerinin sanat yoluyla arttırılması Ara sonuç: Gençlerin kendilik değerlerinin artması

Sonuç: Gençlerin kendilerini ifade etme kapasitelerinin sanat yoluyla arttırılması Ara sonuç: Gençlerin kendini ifade etme konusundaki becerilerinin artması

Sonuç: Gençlerin organizasyon ve iletişim becerilerinin arttırılması Ara sonuç: Gençlerin kendi organizasyonlarını (festival, konser, sergi vb.) düzenleyebilmelerinin sağlanması

Sonuç: Gençlerin organizasyon ve iletişim becerilerinin arttırılması Ara sonuç: Gençlerin organizasyon ve iletişim becerilerinin arttırılması

Sonuç: Gençlerin organizasyon ve iletişim becerilerinin arttırılması Ara sonuç: Gençlerin ilgi alanlarında faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği kurmabilmesi