Çocukların gönüllülerden etkilenerek kendi alışkanlıklarında/davranışlarında yaptıkları değişiklikler

Uyum sağlayamayan 6-14 yaş arası çocuklar

Hangi sonuç/değişim hedeflendi?

Sonuç: Faaliyet gösterilen okulda, risk altındaki çocukların okul terkinin azalması Ara sonuç: Gönüllüleri rol model almaları

Hangi ölçümleme aracıyla uygulanabilir?

Kurumdaki yetişkin-gönüllü gözlemi, çocuklarla mülakat/odak grup çalışması yapmak, görsel anlatım kullanılarak çocuklardan dönem başı ve sonunda bilgi edinmek.

Gösterge için geri bildirimde bulunun!