Çocukların gönüllülere yönelik (beğen, özenme, örnek alma içeren) olumlu ifadeleri

Uyum sağlayamayan 6-14 yaş arası çocuklar

Hangi sonuç/değişim hedeflendi?

Sonuç: Faaliyet gösterilen okulda, risk altındaki çocukların okul terkinin azalması Ara sonuç: Gönüllüleri rol model almaları

Hangi ölçümleme aracıyla uygulanabilir?

Çocukların ifadeleri, yazılı görsel öğeler (örneğin toplu günce tutmak, farklı ifade ve duyguyu yansıtan imajlarla değerlendirme yağmak vb.) kullanılarak değerlendirmeye alınabilir, çocuklarla mülakat/odak grup çalışması da yapılabilir.

Gösterge için geri bildirimde bulunun!