Çocukların yeni edindikleri arkadaş sayısı

Uyum sağlayamayan 6-14 yaş arası çocuklar

Hangi sonuç/değişim hedeflendi?

Sonuç: Faaliyet gösterilen okulda, risk altındaki çocukların okul terkinin azalması Ara sonuç: Çocukların sosyalleşebilme becerisinin artması

Hangi ölçümleme aracıyla uygulanabilir?

Gözlem/mülakat/odak grup

Gösterge için geri bildirimde bulunun!