Ev içi yaşamlarında kendileriyle ilgili kararları alan kadın sayısı

***

Hangi sonuç/değişim hedeflendi?

Kadınların ev içi yaşamlarında karar mekanizmalarında yer alması

Hangi ölçümleme aracıyla uygulanabilir?

Derinlemesine mülakat

Gösterge için geri bildirimde bulunun!