Gönüllülerle (abla-ağabeylerle) ilgili olumlu ifade kullanan çocuk sayısı

Uyum sağlayamayan 6-14 yaş arası çocuklar

Hangi sonuç/değişim hedeflendi?

Sonuç: Faaliyet gösterilen okulda, risk altındaki çocukların okul terkinin azalması Ara sonuç: Gönüllüleri rol model almaları

Hangi ölçümleme aracıyla uygulanabilir?

Mülakat/Odak Grup

Gösterge için geri bildirimde bulunun!