Sosyal Etki Ekosistemindeki Farklı Paydaşlar İçin Sosyal Etki Analizi Neden Önemlidir?

Aşağıda sosyal girişimciler, STK'lar, fon verenler, bağış yapan kişi ve kurumlar için sosyal etki ölçümlemesinin ve ortak ölçümleme yönteminin detaylarını bulabilirsiniz!

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Girişimciler

Sosyal etki analizi, STK’ların ve sosyal girişimcilerin operasyonlarına daha bütünsel olarak bakmalarını ve sosyal fayda yaratma misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar. Bunun için ölçümleme yapan kişi ve kuruluşlar, etkisi yüksek olan aktivitelere devam ederken, etkisi düşük olanlarlardan vazgeçebilir, geri kalanları da geliştirerek zaman ve para kaybını en aza indirebilirler.

özel sektör sosyal etki

Özel Sektör

Bu yöntemin nihai amacı, sosyal sorunların çözümü için nelerin işe yaradığına dair geniş çapta ve paralel zamanda bilgiler derlemektir. Karşılaştırılabilir ve güçlü verilere sahip olmak, farklı sosyal meselelerle mücadele etmek için gerekli olan farklı müdaheleleri keşfetmekte bize yardımcı olabilir.

fon verenler bireysel ve kurumsal bağışçılar sosyal etki

Fon Verenler, Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar

“Sosyal geri dönüş” terimi maddi kaynak karşılığında geri dönen sosyal fayda algısını tanımlamak için kullanılır. Tıpkı “finansal geri dönüş” gibi kurum için kritik bilgiler ve başarıya rehberlik edecek göstergeleri içerir.