Türkiye'den Sosyal Etki Raporları

Sık kullanılan faaliyet raporlarının ötesinde, yapılan iş ve yaratılan etki arasında bağlantı kurmaya çalışan ve bunun için sosyal etki ölçümlemesi yapan kurumların raporlarını burada bulabilirsiniz! 

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Sosyal Etki Raporu 2006-2010

MLMM kapsamında elde ettiğimiz ilerlemeyi ölçümlemek, projeyle ürettiğimiz toplumsal etkiyi görmek ve edindiğimiz derslerle projeyi daha ileriye götürmek üzere gerçekleştirdiğimiz izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında ilk dört yıla ilişkin olarak oluşturduğumuz bu rapor, projemizin mevcut durumunu gözler önüne seriyor.

Mavi At Kafe Kültür ve Yaşam Ortamı SROI Analizi 2015

Bu rapor Mavi At Kafe aktivitelerinin maliyet/fayda oranı ölçümlemesi sonucu yaratılan değeri içermektedir. 2009 yılından bugüne hizmet veren Mavi At Kafe'nin yarattığı faydaların ölçümü 2015 yılına ait olmak üzere 1 yıllık süreyi kapsamaktadır.

Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 60.Yıl Projesi Değerlendirme Raporu Mart 2009

Mikado Danışmanlık olarak, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 60. Yılı Projesi”ni bağımsız bir kurum olarak proje süresince izledik ve projenin tamamlanmasını takiben değerlendirme raporunu hazırladık.