Türkiye'den Sosyal Etki Raporları

Sık kullanılan faaliyet raporlarının ötesinde, yapılan iş ve yaratılan etki arasında bağlantı kurmaya çalışan ve bunun için sosyal etki ölçümlemesi yapan kurumların raporlarını burada bulabilirsiniz! 

Sosyal Etki Raporu b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi 2005-2015

Bu rapor, b-fit’in paydaşları üzerinde yarattığı doğrudan ve dolaylı etkinin değerlendirilmesi kapsamında Temmuz 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasında yürütülen çalışma sonucunda hazırlanmıştır. 

"Baba Beni Okula Gönder" Projesi Etki Analizi Yönetici Raporu

Aydın Doğan Vakfı tarafından yürütülmekte olan Baba Beni Okula Gönder (BBOG) sosyal sorumluluk projesi 10. yılını tamamlarken, projenin yarattığı sosyal etkiyi ölçmek amacıyla bir dizi araştırma çalışması yürütüldü.