KUSIF 4 Adım

Dünyada ve Türkiye’de “sosyal etki ölçümlemesi” kavramı sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanında giderek daha fazla yer almakta, pek çok sivil toplum kuruluşu sosyal etkilerini en iyi şekilde ölçmenin ve ifade etmenin yollarını aramakta, bu amaçla çalışmalar yapmaktadır. KUSIF olarak biz de bu amaca hizmet eden; Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve “KUSIF 4 Adım Yaklaşımı” olarak adlandırdığımız bir sosyal etki ölçümleme yaklaşımı geliştirdik. Pek çok sivil toplum kuruluşuyla etkileşime geçme fırsatını bulduğumuz projemiz kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının etki ölçümleme ihtiyacı olduğunu görmek bizi cesaretlendirdi ve yaptığımız çalışmanın uygulamaya olumlu etkileri olabileceğinin işaretlerini verdi.

Değişim Teorinizi Oluşturun

Öncelikle yaratmak istediğiniz değişimleri tanımlamanız, değişimlerin sonucunda ulaşacağınız sosyal etkiyi tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Bunu anlamak için neyi amaçladığınızı açıkça ifade ederek yola çıkmanız gerekir.

Göstergeleri Belirleyin

İkinci adımda oluşturduğunuz değişim teorisinde, ulaşmak istediğiniz değişimlerden hangilerinin sizler için önemli olduğuna karar vermelisiniz.

Kanıt Seviyesi ve Değerlendirme Araçlarına Bakın

Göstergelerin ölçülmesi için kullanılacak metodların belirlenmesi, güvenirlilik derecelerine göre ölçümleme tekniklerinin tesğiti, nicel ve nitel verilen kullanılması bu adımı kapsar. 

Etkinizi Değerlendirin

Sosyal etki analizinizi üçüncü şahıslara nasıl aktarırsanız, çalışma konunuzla ilgili alana nasıl bilgi sağlayabilirsiniz gibi soruları yanıtlayacağınız bir aşamadır.