Portal Hakkında

KUSIF olarak yürüttüğümüz çalışmalarla, sosyal etki aktörlerinin sosyal etkilerini ölçümleyebilmeleri konusunda değişim yaratmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve hazırladığımız yayınlarla bu alanı desteklemeyi “Sosyal Etki Kolaylaştırıcısı” olmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, sosyal etki ölçümleme alanında kapasite artırmak, ağ kurmak, ana dilimizde kaynak oluşturmak, kaynağa erişimi kolaylaştırmak, bilgi ve beceri geliştirmek yönündeki ihtiyaçları tespit ettik ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik farklı bağlamlarda çalışmalar yürütüyoruz. 

Yürüttüğümüz önemli çalışmalardan birisi de Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kurulmasına yönelik. Kısaca bahsetmek KUSIF’in öncülüğünde kurulması planlanan Sosyal Etki Grubu, sosyal etki aktörlerinin pozitif sosyal etkilerinin artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda sosyal etki aktörlerinin sosyal etki ölçümlemesi alanında birbirinden öğrenme, paylaşma ve uygulama ağına sahip olması bizim için oldukça önemli. Çünkü böylece ekosistemin sosyal etki ölçümleme pratiğini benimsemesi sağlanabilir ve sosyal etki aktörlerinin sosyal etki ölçümlemesinin faydaları konusunda farkındalıkları artabilir. Bunların yanı sıra  Türkiye Sosyal Etki Grubu, sosyal etki aktörlerinin sosyal etki ölçümlemesinin araçlarını bilmelerini ve sosyal etki ölçümlemesi hakkında Türkçe kaynaklara erişimlerinin artmasını da amaçlamaktadır. 

3 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Sosyal Etki Ölçümleme Konferansında Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun yapısı, ihtiyaçları ve sunacağı imkânları ilk kez tartışma imkanı bulduk ve konferanstan elde ettiğimiz çıktılarla Grubun oluşturulması için ilk adımları attık. Bu kapsamda Türkiye Sosyal Etki Grubunun oluşturulmasına yönelik bir süredir çalışmalarını sürdüren bir çalışma grubu oluşturduk.

Yürüttüğümüz çalışmalar ve bu çalışmaların çıktıları konusunda paylaşımlarda bulunmak ve geri bildirim almak için web portalın önemli bir açığı kapatacağını düşünüyoruz.