KUSIF Yayınlar

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun (KUSIF) sosyal etki ölçümlemesi alanında geliştirdiği bütün kaynaklar bu sayfada paylaşılacaktır. Sizler de blogger olup geribildirim ve sorularınızı paylaşabilirsiniz!

Fon Verenler İçin Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi

Sivil alana kaynak sağlayan kurumların sosyal etkileri, destekledikleri kurumların sosyal etkilerinden ayrı düşünülemez. Sosyal etki ölçümü, sivil toplum kuruluşları kadar fon verenlerin de kaynak yönetimini daha iyi ve etkili bir biçimde yapabilmesini sağlar. Fon verenlerin sağladığı maddi kaynak karşılığında yaratılan sosyal faydayı görebilmelerine olanak verir ve fon veren kuruluşlara stratejik rehberlik sunar. Fon verenler, kanıta dayalı sosyal etki ölçümlemesi sayesinde yaratılmasına destek oldukları sosyal faydadan emin olur. Böylece sonraki dönemde geliştirecekleri fon politikalarını veriye dayalı ve daha etkin bir biçimde planlayabilir ve sivil alanı motive etmekte ve yönlendirmekte etkin rol alabilir. Fon veren kurumların verilen fonların yarattığı değişimi anlamak ve dağıtılan kaynağın en verimli şekilde kullanıldığını bilmek istemesi sivil toplum örgütlerini de kendi etkileri üzerine düşünmeye sevk edecektir. 

Türkiye’de Kadınlarla Birlikte Çalışan Kurum ve Kuruluşların Sosyal Etki ve Ortak Ölçümleme Pratikleri

Anketimiz, kadınlarla çalışan 190 kurum ve kuruluşa e-posta üzerinden iletilmiştir. Bu kurumlar, inisiyatif, devlet kurumu, kadın komisyonu, kadın meclisi, dernek, vakıf vb. farklı yapılardan oluşmaktadır. Öte yandan anket, birçok kadın örgütünün üye olduğu e-posta ağlarında da paylaşılmış, yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Anket 18 Mart 2016 - 8 Nisan 2016 tarihleri arasında açık kalmış, toplam 66 kişi anketi tıklamış, 43 kişi anket sorularına cevap vermiş ancak 33’ü anketi tamamlamıştır. Bu nedenle 33 anketin analizini yapabilmek mümkün olmuştur. Ankete katılan katılımcılar bu analizde anonim tutulmuştur.

Ortak Ölçümleme: Kadın Alanında Çalışan STK’lar için Ortak Ölçümleme Yaklaşımını Düşünme

Hedef kitlesi kadın olan STK’lardan Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Antalya Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı (KADV), Kadın Merkezi Vakfı (KAMER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-Ç), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Van Kadın Derneği (VAKAD) ve Yeniden Biz temsilcileri eğitim ve odak grup çalışmalarına dahil oldu.