KUSIF Yayınlar

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun (KUSIF) sosyal etki ölçümlemesi alanında geliştirdiği bütün kaynaklar bu sayfada paylaşılacaktır. Sizler de blogger olup geribildirim ve sorularınızı paylaşabilirsiniz!

Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Etki Ölçümleme Algısı ve Pratiği

Dünyada ve Türkiye’de “sosyal etki ölçümlemesi” kavramı sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanında giderek daha fazla yer almakta, pek çok sivil toplum kuruluşu sosyal etkilerini en iyi şekilde ölçmenin ve ifade etmenin yollarını aramakta, bu amaçla çalışmalar yapmaktadır. KUSIF olarak biz de bu amaca hizmet eden; Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve “KUSIF 4 Adım Yaklaşımı” olarak adlandırdığımız bir sosyal etki ölçümleme yaklaşımı geliştirdik. Pek çok sivil toplum kuruluşuyla etkileşime geçme fırsatını bulduğumuz projemiz kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının etki ölçümleme ihtiyacı olduğunu görmek bizi cesaretlendirdi ve yaptığımız çalışmanın uygulamaya olumlu etkileri olabileceğinin işaretlerini verdi. 

Sosyal Etki Ölçümleme Kılavuzu KUSIF 4 Adım Yaklaşımı

Bir sivil toplum kuruluşu, hizmet sağlayıcısı, savunucu ve sosyal sermaye yaratıcısı gibi pek çok rol üstlenebilir. Bazı durumlarda sivil toplumun başka kuruluşlarla ve paydaşlarla kurduğu ilişkilerin değeri, projelerinin yarattığı somut çıktılardan daha fazla ve/veya daha önemli olabilir. Aynı şekilde, projenin maddi getirisi çok olmasa da farklı açılardan proje çok anlamlı sonuçlar doğurabilir. Bu tartışmalar ışığında KUSIF olarak sosyal etki ölçümlemesini yalnızca piyasa eğilimlerinin bir parçası olarak görmediğimizi, onun sivil toplum kuruluşlarının belirlediği amaçlara ulaşma yolunda kendilerine uygun başarı göstergeleri oluşturarak en anlamlı sosyal etkiyi elde etmesini sağlamada önemli bir yöntem olduğunu düşündüğümüzü belirtmek isteriz. İlerleyen sayfalarda göreceğiniz gibi sosyal etki ölçümlemesinin hem kuruluşlar, hem de kuruluşların hedef grup ve çalışma alanları için sayısız faydaları bulunmaktadır.