Sunumlar

Sosyal Etki Ölçümlemesi ve Sosyal Etki Alanında gerçekleşmiş olan konferans ve panellerde katılımcıların yapmış olduğu sunumlara pdf olarak bu bölümden ulaşabilirsiniz, dilerseniz bu sunumları indirebilir ve güncel kaynak olarak kullanabilirsiniz.

Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yar. Doç. Dr. Yasemin Kisbu'nun "Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri" adlı sunumu etki ölçümlemesinin metodolojisini açıklıyor. Etki Öçümlemedeki standartların temellendirildiği sunumda Randomize Kontrollü Çalışmanın yararlarına değinilirken Randomize Kontrollü Çalışması yapılamazsa ne olur sorusunun cevabı da veriliyor. Bütün bunların dışında etki ölçümlemede sorulması gereken diğer soruların da altının çizildiği sunum etki ölçümleme ile ilgili önemli bilgileri içeriyor.

 

 

Bağımsız Değerlendirmeci Gözüyle Sivil Alanda Değerlendirme Pratiği

Bağımsız Değerlendirme Uzmanı ve Klinik Psikolog Erhan Okşak, "Bağımsız Değerlendirmeci Gözüyle Sivil Alanda Değerlendirme Pratiği" adlı sunumunda öncelikle sosyal etki ölçümlemesinde hangi noktaların eksik kaldığını ve ihtiyaçların neler olabileceğini tek tek sıralarken, saha çalışmalarında elde ettiği kişisel deneyimlerini de bu çalışmaya dahil etmiş.  Sosyal etki ölçümlemesi yapmak isteyen kuruluşlar için el rehberi niteliğinde olan bu çalışmaya göre , sivil alanda sosyal etki ölçümlemesi ile ilgili varolan en önemli engellerden biri "etki ölçümlemenin, değerlendirmenin fon veren için yapılması; projede gerçekleştirilecek başka bir faaliyet olarak algılanması, ne amaçla yapıldığı bilinmeksizin yapılması..."

Araştırmadan Savunuya İmkanlar ve Kısıtlar

Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) "Araştırmadan Savunuya İmkanlar ve Kısıtlılıklar" adlı sunumu AÇEV'in etki ölçümlemesindeki yolculuğunu anlatıyor. AÇEV çalışmalarını şu sözlerle özetlyor: "Hedef kitlemizdeki ihtiyacı araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek programları geliştiriyor, bunları işbirlikleri ile uyguluyor ve uygulamaları değerlendirerek politikaların gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Kanıt temelli politikalar için kanıt temelli savunuculuk! Önerdiğimiz her politikanın bilgiden, ürettiğimiz bilginin ise bilimsel temelli uygulamalarımızdan beslenmesi gerekiyor!"

Link: