Sunumlar

Sosyal Etki Ölçümlemesi ve Sosyal Etki Alanında gerçekleşmiş olan konferans ve panellerde katılımcıların yapmış olduğu sunumlara pdf olarak bu bölümden ulaşabilirsiniz, dilerseniz bu sunumları indirebilir ve güncel kaynak olarak kullanabilirsiniz.

Sosyal Etki Ölçümlemede Araştırma Yöntemleri

Bilimsel değerlendirme süreçlerinden geçmiş ve etkinliği gösterilmiş programlara Kanıta Dayalı Program (KDP) diyebiliriz. 

Deneysel yöntem ile test edilmiş. 

Sonuçlar genellikle hakemli bir bilimsel dergide yayınlanır. Daha sonra program saygın bir araştırma kuruluşu ya da devlet kurumu tarafından etkin program listesine alınır. 

Bağımsız Değerlendirmeci Gözüyle Sivil Alanda Değerlendirme Pratiği

Sahadan kişisel deneyimlerine göre, sivil alanda sosyal etki ölçümlemesi ile ilgili varolan en önemli engellerden biri "etki ölçümlemenin, değerlendirmenin fon veren için yapılması; projede gerçekleştirilecek başka bir faaliyet olarak algılanması, ne amaçla yapıldığı bilinmeksiin yapılması.

Araştırmadan Savunuya İmkanlar ve Kısıtlar

Hedef kitlemizdeki ihtiyacı araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek programları geliştiriyor, bunları işbirlikleri ile uyguluyor ve uygulamaları değerlendirerek politikaların gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Kanıt temelli politikalar için kanıt temelli savunuculuk! Önerdiğimiz her politikanın bilgiden, ürettiğimiz bilginin ise bilimsel temelli uygulamalarımızdan beslenmesi gerekiyor!