Yabancı Kaynaklar

Sosyal Etki Ölçümlemesi konusunda uluslarası alanda yayımlanmış olan akademik makaleler, ölçümleme yöntemleri, kılavuz ve raporlara ulaşabilir, bilgisayarına PDF olarak indirebilirsiniz.

Measuring Impact and Nonfinancial Returns in Impact Investing

Impact investing is a form of investment that has risen to prominence in recent years. Compared to other forms of socially responsible investment, the most prominent feature of impact investing is a focus on measuring the social and environmental return that it generates. In response, much effort has been undertaken to develop effective measurement systems, but significant confusion remains around the notions of ‘non-financial return’ and ‘impact’, and their assessment in practice. Thus this paper draws on a range of relevant literature as well as the authors’ previous practical experience to provide a preliminary overview of underlying concepts. Further it begins to cast a critical eye on the roles and responsibilities within measurement, making more explicit the subjective interpretation of social and environmental return (SER) by investors, and the clash of suppositions taken from other older measurement traditions. 

Etki Ölçümlemesine Dair Yaklaşımlar

Yatırım topluluğunda ortaya çıkan genel bir görüş var: Toplumun amacı çevresel olarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak olmalıdır ki bu, bütün insanlar için sağlıklı ve değerlidir. Bu görüş “yatırım” tanımının temel bir değişime uğradığını gösteriyor. Görüşün merkezinde, çevresel sürdürülebilirliğin ve sosyal etkinin göz önüne alınmamasının kanıtlara dayanan maliyeti ile getireceği faydalar bulunuyor. Sermaye ekonominin ana dayanağı olsa da bu görüşü tanımlayanlar yatırımcıların temel bir rol oynayarak daha mükemmel bir ekonomiyi hayata geçireceğine inanıyorlar. Social Venture Technology Group’un hazırladığı çalışma, yatırımcıları da hesaba katan bir etki ölçümlemesine dair yaklaşımları ele alıyor. (İngilizce)

Sosyal Değişim için Fikirler ve Araçlar

Geniş bir alanı kapsayan “Sosyal Etki” literatürünün büyük bir kısmı etki yatırımı, kolektif etki ve etki değerlendirmesi gibi belli konulara odaklanmış durumda. Bu bölünmeye rağmen hepsi, neyin işe yaradığı, ulaşılması arzulanan etkinin önündeki kritik faktörlerin ve engellerin neler olduğu ile müdahalenin yinelenebilir ve ölçeklenebilir olup olmadığını anlamaya çalışır. Temel amaç, pozitif sürdürülebilir etkiye ulaşmaktır. Ancak genelde eylem gerektiren talepler karşı karşıya kalınır  ve önemli olan yerine, acil olana odaklanılır. Kuşkusuz etki yaratmak için kullanabileceğimiz sihirli bir değnek yok. Bu, uygulayarak ve öğrenerek devam eden bir süreç. Social Change Collectives’in hazırladığı “Ideas & Tools For Social Change Co-creatives” adlı çalışma, sosyal etki yaratma sürecine eleştirel bir gözle bakıyor (İngilizce).