Yabancı Kaynaklar

Sosyal Etki Ölçümlemesi konusunda uluslarası alanda yayımlanmış olan akademik makaleler, ölçümleme yöntemleri, kılavuz ve raporlara ulaşabilir, bilgisayarına PDF olarak indirebilirsiniz.

Sosyal Etkinin Ölçülmesi ve Raporlanması İçin İlkeler

Geçmiş yıllarda kurumların -özellikle de yardım dernekleri ve ticari sektörlerin- sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili yaptıklarına dair bilgi sağlamaları, giderek artan bir talep halini almıştı. Sosyal amaç odaklı kurumlar için bu gelişmeler pek çok fırsat yarattığı gibi, yeni baskılarla da karşılaşmalarına neden oldu. Etkili bir raporlama, kurumların kendi hikayelerini daha bütüncül anlatmalarına olanak verirken standartlaşmış prosedürlerin eksikliği raporlamanın karışık ve hatta göz korkutucu gözükmesine yol açabiliyor. Etki ölçümlemesi, bir kurumun faaliyetlerine dair önemli bilgilerin toplanmasını amaçlarken, bunun belli bir zaman diliminde insanların hayatlarına ve çevrelerine nasıl bir bütüncül değişim getirdiğini anlamak için kullanılıyor. Investing for Good CIC tarafından hazırlanan “Guidelines For How To Measure and Report Social Impact” adlı çalışma kurumların artan talepler karşısında sosyal etki rotasını belirlemede büyük önem taşıyor (İngilizce).

Impact Measurement In Impact Investing

This paper presents our practical experience of implementing impact measurement within an impact investing context. We discuss a number of case studies of how investments have carried out evaluation and what we have learnt from this practical experience. As a result of testing the Standards of Evidence over the last two years, we have learnt a number of lessons about what does and doesn’t work. 

Yatırım Alacaklar için Sosyal Etki Ölçümleme ve Raporlama Rehberi

Yapacağınız ölçümler, sizin için önemli olan sonuçlara yönelik olmalıdır. Böyle bir çalışma, kurumunuzda nelerin doğru çalıştığını, hangi noktalarda ilerleme sağlanabileceğini ortaya koyacak ve gelecekle ilgili kararlar alırken çıkan sonuçlardan ders almanıza izin verecektir. Etki ölçümü ve sonuçları, kurumunuzun neler yaptığını anlatabileceğiniz bir iletişim aracı sağlar. Şeffaf raporlama, bağışçılar arasındaki güveni teşvik eder, fon sağlayıcılarla konuşmanızı ve sonuçların somut kanıtlarıyla kontrat teklifleri vermenizi sağlar. Daha geniş bir çerçevede, etkinizi daha açık bir şekilde ifade etmek, kamuoyunu çalışmalarınızla ilgili bilgilendirmenize katkıda bulunurken sadece sizi endişelendiren konular hakkında farkındalığı artırmaz aynı zamanda başardıklarınızı da kamuoyu ile paylaşmanıza olanak verir.  The Social Investment Business Group’un hazırladığı “How to Measure and Report Social Impact/A Guide for investees” başlıklı rehber yatırım alacaklara bir yol haritası sunuyor (İngilizce).