kanıt seviyesi ve değerlendirme araçlarına bakın sosyal etki

Kanıt Seviyesi ve Değerlendirme Araçlarına Bakın

Üçüncü adım kanıt seviyesini ve değerlendirme araçlarını seçme aşamasıdır. Göstergelerin ölçülmesi için kullanılacak metodların belirlenmesi, güvenirlilik derecelerine göre ölçümleme tekniklerinin tesğiti, nicel ve nitel verilen kullanılması bu adımı kapsar. 

 

Teori Kategorisi: