fon verenler bireysel ve kurumsal bağışçılar sosyal etki

Fon Verenler, Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar

Fon Veren Kuruluşlar, Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar için Sosyal Etki Analizinin Önemi:

Fon verilen kişi ve kuruluşlardan yarattıkları etkiye dair geribildirim vermeleriyle, fon verenler de kaynak yönetimlerini daha iyi ve etkili bir şekilde yapabilirler. “Sosyal geri dönüş” terimi maddi kaynak karşılığında geri dönen sosyal fayda algısını tanımlamak için kullanılır. Tıpkı “finansal geri dönüş” gibi kurum için kritik bilgiler ve başarıya rehberlik edecek göstergeleri içerir. Böylece fon veren kuruluşlar sektörü görmek istedikleri değişim yönünde motive etmekte ve yönetmekte beceri kazanır.