özel sektör sosyal etki

Özel Sektör

Özel Sektör Kuruluşları için Sosyal Etki Analizinin Önemi:

Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu yeni sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın, özel sektör kuruluşlarının katılımı olmadan, imkansız olduğu anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak, BM çeşitli programlarıyla özel sektörü sosyal problemlere KSS’nin ötesinde bir bakış açısıyla bakmaya teşvik etmektedirler. Bu yeni bakış açısı kapsayıcı iş modelleri çerçevesinde şekillenmektedir. Kapsayıcı iş modelleri, dar gelirli, fakir kesimlerin şirketlerin iş modellerinde üretici ya da tüketici olarak konumlandırılması ve bu yolla şirket karlarından vazgeçmeden, tam tersine karlı bir şekilde sosyal problemlere çözüm bulması şeklinde açıklanmaktadır. Bu modelin kurulması ve işlemesi sonucu oluşan değişikliklerin tespiti ve iletişimi için yine sosyal etki analizi uygulaması gereklidir.