Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Girişimciler

Sosyal etki analizi, STK’ların ve sosyal girişimcilerin operasyonlarına daha bütünsel olarak bakmalarını ve sosyal fayda yaratma misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar. Bunun için ölçümleme yapan kişi ve kuruluşlar, etkisi yüksek olan aktivitelere devam ederken, etkisi düşük olanlarlardan vazgeçebilir, geri kalanları da geliştirerek zaman ve para kaybını en aza indirebilirler.

Ayrıca, topluma ve çevreye sağladıkları faydanın ikna edici kanıtlarını bulan STK ve sosyal girişimciler, bağışçılar, yatırımcılar ve fon veren kuruluşlar nezdinde daha güvenilir olur. Uzun vadede sektördeki rekabet de göz önüne alındığında yaratılan sosyal etkinin iletişiminin yapılması bir kuruluşun kaynak bulmasında önemli rol oynar. Bu nedenle sosyal etki analizi yalnız organizasyonların etkilerini kontrol etmesi ve kaynak israfını engellemek için değil, finansal açıdan ayakta kalabilmesi için de giderek artan bir önem taşır.